9.30 – 9.35 Otwarcie

Sesja I

9.35 – 10.00 Interpretacja wyników badań pozostałości powystrzałowych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia – Z. Brożek-Mucha

10.00 – 10.25 Rola mikrośladów w ustalaniu kontaktu osób ze sobą i z miejscem zdarzenia – J. Wąs-Gubała

10.25 – 10.50 Identyfikacja pojazdu na podstawie śladów lakieru ujawnionych na miejscu wypadku – K. Razarenkow

10.50 – 11.05 dyskusja

11.05 – 11.30 przerwa kawowa

Sesja II

11.30 – 11.50 Analiza na obecność płynów łatwopalnych pomocą w ustaleniu przyczyny pożaru – R. Borusiewicz

11.50 – 12.10 Identyfikacja śladów traseologicznych – M. Świętek

12.10 – 12.30 Weryfikacja wersji zdarzenia na podstawie badania fragmentów szkła – A. Michalska

12.30 – 12.50 Właściwości tonera i wydruku a badania dokumentów – M. Kunicki

12.50 – 13.10 dyskusja

13.10 – 14.10 przerwa obiadowa

Sesja III

14.10 – 14.35 Analiza śladów krwawych na potrzeby weryfikacji wersji zdarzenia – G. Zadora

14.35 – 15.00 Portretowanie genetyczne sprawcy przestępstwa – M. Marcińska

15.00 – 15.25 Możliwości identyfikacji daktyloskopijnej człowieka na podstawie materiału porównawczego pobranego pośmiertnie – W. Czubak

15.25 - 15.50 Antropologiczna analiza fragmentów kostnych – możliwości i ograniczenia – A. Czubak

15.50 – 16.10 dyskusja i podsumowanie

logo ies1a IV KONFERENCJA KRYMINALISTYCZNA

Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia