Koszt uczestnictwa – 250 zł

Opłata konferencyjna dla jej uczestników obejmuje materiały konferencyjne, kawę i poczęstunek w trakcie przerw w obradach, lunch. Opłatę konferencyjną należy przekazywać na konto:

IInstytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków
Narodowy Bank Polski (NBP)
Oddział Okręgowy w Krakowie
ul. Basztowa 20, 39-960 Kraków
nr rachunku: PL 80 1010 1270 0010 4913 9800 0000
BIC/SWIFT NBPLPLPW
(z adnotacją Ślady 2019 w tytule przelewu)

Każda osoba zgłaszająca się na Konferencję musi wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

logo ies1a IV KONFERENCJA KRYMINALISTYCZNA

Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia