• Termin zgłoszenia na konferencję: 1 września 2019 roku
  • Wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 września 2019 rokulogo ies1a IV KONFERENCJA KRYMINALISTYCZNA

Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia