• Termin zgłoszenia na konferencję: 1 września 2019 roku
    Termin zgłoszenia na konferencję został przedłużony do 20 września 2019 roku
  • Wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 września 2019 roku
    Wniesienie opłaty konferencyjnej przedłużono do 20 września 2019 roku


logo ies1a IV KONFERENCJA KRYMINALISTYCZNA

Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia